• "Kontoret"
  • "Regin"
  • "Kokpunkten Äventyrsbad"
  • "Kontoret"

TWS System AB

Vi är ett entreprenad/service företag med inriktning på datoriserad styrsystem för fastighetsövervakning.

Vi har egen tillverkning av apparatskåp. Vi utför projekteringar, installationer och service med hög kvalitet inom styr- och övervakning.

Vår ambition är att utveckla TWS System AB till ett av dom bästa företagen inom vårt verksamhetsområde. Med stor tillgänglighet och hög kundskap och därmed hålla en hög servicenivå med stor flexibilitet.